RSAN voorjaarsdag

Voorjaarsdag rondom het thema mobiliteit, in combinatie met een Road to ERSA-lezing

De vraag naar vervoer zal flink veranderen in de nabije toekomst. Enerzijds komt dit door demografische veranderingen zoals de toename van het aantal (actieve) ouderen en een krimpende bevolking in bepaalde regio’s. Maar ook nieuwe vormen van ‘collectief vervoer’ en technologische ontwikkelingen zoals de elektrische auto en e-bike spelen een rol.

In de komende RSAN voorjaarsbijeenkomst en de aansluitende ‘Road to ERSA’ lezing willen we dieper ingaan op de ruimtelijke effecten van deze veranderingen, met name in landelijke gebieden en wat dit betekent voor keuzes in het beleid. Wat zijn de effecten van een vergrijzende en krimpende bevolking op de toekomstige vraag naar (collectief) vervoer en het bijbehorende ruimtelijke en mobiliteitsbeleid? Word hier al rekening mee gehouden in het recent gelanceerde landelijke toekomstbeeld openbaar vervoer Wat kunnen nieuwe vormen van ‘collectief vervoer’ die we al zien in de steden voor de regio betekenen? Wat zijn de mogelijke effecten van nieuwe soorten vervoer (o.a. elektrische auto’s en e-bikes) op de ruimtelijke structuur van steden en landelijke (krimp)gebieden?

Bijdragen voor de parallelle sessies zijn van harte welkom en kunnen opgegeven worden bij Eveline van Leeuwen (e.s.van.leeuwen@vu.nl). Voor meer informatie over het ERSA 2017 congres zie groningen.ersa.org.

De voorjaarsbijeenkomst wordt mede gesponsord door BIVEC; de Road to ERSA door het ministerie van I&M. Het evenement is daarom gratis, al is registratie vereist.

Programma 16 maart

RSAN Voorjaarsbijeenkomst: Mobiliteit in landelijke gebieden, nu en in de toekomst

13.00-13.30 Inloop met koffie

13.30-14.30

  • Lezing ‘Mobiliteit en Beleid’ door prof. Carl Koopmans (Vrije Universiteit en SEO Amsterdam Economics).
  • Discussie

14.30-15.30

  • Paralle sessie ‘Mobiliteit in de toekomst
  • Paralle sessie ‘Mobiliteit en de fiets’

15.30-16.00 Koffiepauze

Road to ERSA: Wetenschap ontmoet Beleid

16.00-17.30

  • Lezing ‘Mobiliteit en leefbaarheid in landelijke gebieden’ door prof. Bettina Bock (Rijksuniversiteit Groningen).
  • Lezing ‘Bereikbaarheid en ruimtelijke structuren in de regio’ door dr. Lucas Harms (KiM).
  • Korte reactie door Gerard Snel, programmamanager Toekomstbeeld OV Ministerie I&M

17.30-18.00

  • Netwerkborrel

KostenDeelname is gratis na opgave via deze pagina – zie onderaan.

Wanneer: Donderdag 16 maart, 13.00-18.00

Waar: Den Haag: het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI), Prinsessegracht 23, Den Haag.

Kaart wordt geladen...

datum en tijd
16/03/2017
13:00 - 18:00

Lokatie:
KIVI


Reserveren

Bent u RSA-lid? Meld u dan rechtsonder aan om een profiel aan te maken. Als u geen lid bent, kunt u linksonder uw gegevens invullen om u aan te melden voor de bijeenkomst.

Er kunnen geen reserveringen (meer) worden geplaatst voor dit evenement.


Speak Your Mind