Wat doet RSA-Nederland?

Wat doet RSA-Nederland?
De Regional Science Association Nederland (RSA-NL) is een stichting die zich bezighoudt met onderzoek en beleid op het gebied van regionaal- en stedelijk-economische en sociale vraagstukken. RSA-NL is sterk multi- en interdisciplinair, en telt zowel economen, geografen, planologen, demografen en sociologen onder haar leden. Deze zijn werkzaam op universiteiten, maar ook bij lokale, regionale en landelijke overheden en adviesbureaus.  Tenminste tweemaal per jaar worden bijeenkomsten georganiseerd over actuele onderwerpen, waarbij academische en beleidservaringen worden uitgewisseld en waaruit vaak publicaties voortkomen.
Academische discipline
Regional Science is een academische discipline met wereldwijd een groeiend aantal deelnemers, waarbij de nadruk ligt op het ontwikkelen van kwantitatieve methoden en technieken van regionaal en ruimtelijk onderzoek, en de toepassing ervan in planning en beleid. RSA-NL combineert een regionale en stedelijke focus met een sterke internationale oriëntatie, omdat zij is aangesloten bij de European Regional Science Association (ERSA), die op haar beurt weer een van de drie grote academische organisaties is binnen de Regional Science Association International (RSAI). Jaarlijks organiseren deze internationale organisaties congressen waar Nederlandstalige onderzoekers doorgaans sterk vertegenwoordigd zijn. RSA-NL heeft momenteel 170 leden, afkomstig uit Nederland en Vlaanderen.
Lidmaatschap
Het lidmaatschap van RSA-NL kost 40 euro per jaar. Hiervoor worden aanzienlijke kortingen verleend bij de nationale bijeenkomsten (2 per jaar), het European Regional Science Congres en het International Regional Science Congres. Leden hebben gratis toegang tot de elektronische versie van het journal Papers in Regional Science. Participanten van de Nederlandse congressen ontvangen de daaruit voortkomende boeken gratis.