amsterdam: toplocatie? (najaar ’11)

AMSTERDAM: TOPLOCATIE VOOR DIENSTEN INNOVATIE?

Diensten, innovatie en beleid

De RSA najaarsdag 2011 is gewijd aan het thema diensten, innovatie en stedelijke economie. Aanleiding is het nieuwe bedrijfslevenbeleid, waarin negen topsectoren centraal staan. Opmerkelijk is dat kennisintensieve dienstverlening niet of nauwelijks zijn opgenomen in
dit beleid. Dat terwijl kennisintensieve (zakelijke) dienstverlening een belangrijk aandeel in onze economie heeft en het zelfs een van de snelst groeiende bedrijfstakken in Nederland is. De sector is bovendien verantwoordelijk voor de verspreiding van kennis en is van uitermate groot belang voor innovaties bij hun klanten. Daarnaast innoveren dienstverleners zelf ook. Tot
slot, ontwikkelen bedrijven in de maakindustrie zelf ook steeds meer diensten in de toepassing van technologie en productiesystemen. Als zodanig zijn kennisintensieve zakelijke dienstverleners essentiële partners in innovatie milieus.

Op deze RSA najaarsdag zal de rol van diensteninnovatie in het perspectief van de stedelijke economie worden geplaatst. Juist omdat kennisintensieve diensten zich sterk concentreren in
steden en agglomeraties, met de Noordvleugel van de Randstad als belangrijke hotspot. Maar hoe innoveren diensten eigenlijk en wat bepaalt hun locatievoorkeur voor steden? Wat is de bijdragen van dienstverleners voor de innovatiekracht van een stedelijke economie? Ook zal er ingegaan worden op de inpassing van diensteninnovatie in regionaal economisch beleid, in het bijzonder van Amsterdam: de locatie per uitstek van diensteninnovatie. Natuurlijk is er
ruimte voor discussies met de sprekers op deze dag.

Sprekers:

  • Dhr. Eberhard van der Laan (Burgemeester van Amsterdam)
  • Prof. Peter Wood
    (University College London)
  • Prof. Ewald Engelen (Universiteit van Amsterdam) 
  • Prof. Oedzge Atzema (Universiteit Utrecht)  
  • Dr. Pim den Hertog
    (UvA- Amsterdam Center for Service Innovation)