De Economische betekenis van Regionale Luchthavens (voorjaar 2007)

De Economische betekenis van Regionale Luchthavens

Georganiseerd in samenwerking met het Ruimtelijk Planbureau RPB

Datum: Donderdag 19 april 2007

Locatie: Regardz Eenhoorn Amersfoort, Kon. Wilhelminalaan 33 3818 HN Amersfoort (tegenover het station)

Tijdstip: 9.30 – 17.30


Waarom deze dag?

Er is momenteel erg veel te doen over de ontwikkeling van regionale
luchthavens. Ontwikkelingen in de luchtvaart, zoals de opkomst van low-cost carriers, de toenemende congestie en grenzen aan de exploitatie van main-ports
zoals Schiphol, alsook de veranderende organisatie van het luchtvervoer
hebben grote gevolgen voor regionale luchthavens. Vele regio's zien in
de ontwikkeling van een eigen luchthaven een sterke impuls voor de
regionale economie. De kosten voor de aanleg en exploitatie van
infrastructuur zijn evenwel ook zeer hoog, en bovendien spelen
milieu-randvoorwaarden ook hier een belangrijke rol. De discussie over
de wenselijkheid van de ontwikkeling van regionale luchthavens is
daarom zeer actueel. De actualtiteit van het onderwerp wordt ook
onderstreept door de recente decentralisatie van het beleid rond
regionale luchthavens, waarbij de provincies veel meer bevoegdheden
krijgen. De RSAN wil met deze voorjaarsdag een bijdrage aan deze
discussie leveren, waarbij de relatie tussen economische ontwikkeling
en de regionale luchthaven centraal staat, vanuit een regionaal
economisch perspectief.

Vier inleidingen

De ochtend wordt gevuld met een viertal bijdragen, waarbij een balans
gezocht is tussen de academische invalshoek, de uitvoeringspraktijk en
het regionale beleid. De dag wordt geopend met een ‘tour d'horizon' van
de recente ontwikkelingen op dit terrein door Hugo Gordijn, senior onderzoeker bij het RPB. Dhr. J. Tindemans,
directeur van de Maastricht Aachen Airport en voormalige gedeputeerde
van de provincie Limburg belicht het thema zowel van de kant van de
praktijk alsook met de ervaring van het regionale bestuur. Paul Bleumink,
senior consultant bij Buck Consultants International, gaat in op
economische ontwikkelingsstrategieën voor regionale luchthavens. Bart Boon,
onderzoeker/adviseur bij CE Delft zal spreken over de effecten van de
decentralisatie van de besluitvorming over regionale luchthavens. De
ochtend wordt afgesloten met een paneldiscussie waarin alle inleiders
zitting hebben.

Doelgroep

Deze dag is vooral interessant voor iedereen die te maken heeft met
beleid, advies en onderzoek op het terrein van de luchtvaart. In de
middag bestaat de mogelijkheid in een van de parallelsessies om zelf
een bijdrage te leveren ove dit onderwerp. Traditiegetrouw kunnen op de
RSAN voorjaarsdag ook onderzoeksbijdragen over andere onderwerpen uit
de regional science een plaats vinden. U kunt dit aangeven op
bijgevoegd aanmeldingsformulier.Programma

Ochtend: Plenaire sessie (voorzitter: L.. van Wissen)

9.00-9.30 Ontvangst

9.30-10.00 Dhr. H. Gordijn (senior onderzoeker Ruimtelijk Planbureau): een overzicht van ontwikkelingen rond regionale luchthavens in NL en Europa

10.00-10.30 Dhr. J. Tindemans: directeur Maastricht Aachen Airport, voormalig gedeputeerde Limburg): titel volgt

10.30-11.00 pauze

11.00-11.30 Dhr. P. Bleumink (senior consultant Buck Consultants International): economische ontwikkelingsstrategieën voor regionale luchthavens

11.30-12.00 Dhr. B. Boon (onderzoeker/adviseur CE Delft): effecten decentralisatie besluitvorming regionale luchthavens

12.00-12.45 Paneldiscussie o.l.v. de ochtendvoorzitter

12.45-13.00 Jaarvergadering 2007 Nederlandstalige RSA (alleen voor leden)

12.45-13.30 Lunch

13.30-15.00 Parallelsessies 1+2
sessie 1: luchtvaarterelateerd onderzoek
sessie 2: overig regionaal onderzoek

15.00-15.30 Pauze

15.30-16.30 Parallelsessies 3+4
sessie 3: luchtvaarterelateerd onderzoek
sessie 4: overig regionaal onderzoek

16.30 Afsluitende borrel