De Maakbare Stad? (’12)

RSA Voorjaarsdag – 24 April 2012 – NAi Rotterdam
De Maakbare Stad?
De Voorjaarsdag van de Regional Science Association Nederland gaat dit jaar over de maakbaarheid van steden en stedelijke regio’s op het grensvlak van ruimtelijk ontwerp en ruimtelijke wetenschappen.

Gastsprekers zijn Ron Boschma, Cees-Jan Pen en Winy Maas.

Dit jaar wordt de Voorjaarsdag van de Regional Science Association (RSA) Nederland georganiseerd in samenwerking met de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) en het Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) en is gewijd aan de maakbaarheid van steden en stedelijke regio’s.

Nederland kent een rijke traditie van stedenbouw en planologie. Dit wordt vaak geassocieerd met de vijf Nota’s Ruimtelijke Ordening en termen zoals groeikernen, Vinex-wijken en stedelijke netwerken, die inmiddels onderdeel zijn geworden van het dagelijks taalgebruik. Recent is er veel aandacht voor city-marketing en de invloed van de creatieve klasse op stedelijke ontwikkeling en de daarmee samenhangende gentrificatie van bestaande stadswijken.

Desalniettemin weten we ook dat gebiedsontwikkeling complex is en stedelijke groei vaak moeilijk voorspelbaar is. Hoe maakbaar zijn de economie, cultuur en identeit van een stad en regio eigenlijk en welke rol moet de overheid hierin spelen? Kun je een wiskundeformule loslaten op het ontwerp van een stad? Moet ‘de maakbaarheid’ van steden niet gerelativeerd worden?

De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor de maakbaarheid van steden in zowel architectuur, stedenbouw en planologie als de geografie, ruimtelijke economie en stedelijke sociologie. Ondanks het feit dat de vakgebieden inhoudelijk wel dezelfde thema’s aanroeren, is er sprake van relatief weinig interactie tussen ruimtelijk ontwerp en de ruimtelijke wetenschap.

Echter, wanneer deze kloof overwonnen kan worden, zou dit niet alleen kunnen leiden tot een beter begrip van de maakbaarheid van steden, maar ook tot een effectievere toekomstige ontwikkeling van steden. Het thema van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam – Making City – biedt een uitgelezen kans voor de twee disciplines om in discussie te gaan.

In de ochtendsessie zullen Ron Boschma (Economische Geografie, Universiteit Utrecht), Cees-Jan Pen (Nicis Institute) en Winy Maas (architectenbureau MVRDV) ingaan op de maakbaarheid van de stad en regio vanuit verschillende gezichtspunten. Natuurlijk zal er voldoende tijd voor discussie met de sprekers.

In de middag is er de mogelijkheid voor een rondleiding over de Biënnale en zijn er themasessies en rondetafeldebatten rond specifieke thema’s, zoals stedelijke netwerken en regionale ontwikkeling en de betekenis van architectuur voor stedelijke identiteit en citybranding.

De RSA Voorjaarsdag ontvangt met koffie om 09.30. Het programma loopt tot 17.00 en wordt afgesloten met een borrel.

Programma (onder voorbehoud):

09.30-09.50 Ontvangst

09.50-10.00 Opening

10.00-10.35 Cees-Jan Pen (Nicis)

10.35-11.10 Ron Boschma (Universiteit Utrecht)

11.10-11.25 Pauze

11.25-12.00 Winy Maas (MVRDV)

12.00-12.30 Forumdiscussie

12.30-14.00 Lunch en rondleiding over de expositie van de Biënnale

14.00-15.30 Themasessies en rondetafeldebatten I

15.30-15.45 Pauze

15.45-17.15 Themasessies en rondetafeldebatten II

17.15-18.00 Borrel

De Regional Science Association Nederland (RSA-NL) is een stichting die zich bezighoudt met onderzoek en beleid op het gebied van regionale en stedelijke economische en sociale vraagstukken. RSA-NL is sterk multi- en interdisciplinair, en telt zowel economen, geografen, planologen, demografen en sociologen onder haar leden.

Organisatoren:

Martijn Burger, Erasmus Universiteit Rotterdam

Gert-Jan Hospers, Universiteit Twente en Radboud Universiteit Nijmegen

Ronald Wall, Institute for Housing and Urban Studies