Is de grond- en woningmarkt de crisis voorbij ? (voorjaar 2010)

Voorjaarsdag 2010 
Is de grond- en woningmarkt de crisis voorbij?

Op donderdag 22 april 2010 vond in de Jaarbeurs te Utrecht de Voorjaarsdag plaats van de Nederlandstalige sectie van de Regional Science Association. Het thema was de woning- en grondmarkt in relatie tot de huidige financiële crisis. De vakinhoudelijke en beleidsmatig verantwoordelijke experts ir. Valentin Neevel, prof. dr. Johan Conijn, prof. dr. Barrie Needham en prof. dr. Piet Eichholtz belichtten en bediscussieerden dit thema. Ingegaan werd op de situatie bij woningcorporaties, op de koopwoningen-markt, op de markt voor bedrijventerreinen en vastgoed en in het woningmarktbeleid.

In de middag was er de mogelijkheid tot het presenteren en
bediscussiëren van recent onderzoek en beleidsinitiatieven op het thema in een
viertal parallelsessies. Een
selectie van de gepresenteerde papers zal, na een reviewproces, worden
gepubliceerd in TPEdigitaal (het Tijdschrift voor Politieke Economie, www.tpedigitaal.nl.)

onderstaande presentaties kunt u downloaden:

ir. Valentin Neevel: over
economische crisis en het woningmarktbeleid
(.pdf, 668 kb)

prof.
dr. Johan Conijn: 
economische crisis en woningcorporaties
(.pdf, 480 kb)

prof. dr. Barrie Needham: economische
crisis en bedrijventerreinen
(.pdf 640 kb) 

Thies Lindenthal: In
from the storm? Dutch housing markets weathering the crisis
(.pdf
920 kb)