RSA Nederland Najaarsdag 2017

RSA Nederland Najaarsdag 22 november 2017

i.s.m. Ministerie van Economische Zaken & Klimaat en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nieuw regionaal-economisch beleid?

Gerenommeerde organisaties roepen om een nationaal kader voor het regionaal-economische beleid. Volgens het regeerakkoord gaat de nieuwe coalitie aan de slag met Mainports en Brainport, met krimp- en grensregio’s, regionale knelpunten en met city deals. Gaat het Rijk zich weer met de regionale economie bezighouden? Wat betekent dit voor de rollen van Rijk en andere overheden?

 

Bron: ESA/NASA

 

Wanneer: Woensdag 22 november van 15h00 – 18h00 (incl borrel, inloop v.a. 14h30)

Waar: Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73 Den Haag

Kosten: gratis voor leden en genodigden

Programma:

14h30 Inloop Foyer ministeries EZK & LNV

15h00 Keynote Prof. Dr. Harry Garretsen (RuG): Waarom place-based beleid?

15h30 Keynote Drs. Focco Vijselaar (Dir. AEP: EZK &LNV): Wat doet het Rijk?

16h00 Discussie met u en bijdragen van

drs. Boudewijn Steur (Hoofd strategie, BZK) over relatie regionale economie en governance

drs. Emiel Reiding (directeur NOVI) over regionale economie in de NOVI

17h00 Borrel (18h00 einde)

 

Aanmelden kan door een mail te sturen naar de RSAN: rsanederland@gmail.com