RSA Nederland Voorjaarsdag 2020: Save the Date

De stad: groei en grenzen

Datum: Woensdag 22 april 2020, 14:00 – 16:30

Locatie: Tinbergen Instituut, Amsterdam

De RSAN voorjaarsdag 2020 staat in het teken van de groeiende stad. Steden worden steeds belangrijker en steeds meer mensen leven in stedelijke regio’s. Maar naast de voordelen van het wonen en werken in de stad, lijken groeisteden te piepen en te kraken, en worden de nadelen zichtbaar. Hoe kunnen we groei faciliteren, en daarbij tevens rekening houden met de negatieve aspecten van die groei? Hoe gaan we bijvoorbeeld om met knelpunten op de woningmarkt, hoe behouden we de ruimtelijke kwaliteit?

Aanmelden kan al: Mail naar m.b.m.lankhuizen@vu.nl

Het programma wordt nog nader ingevuld.

Bevestigde sprekers: Jos Gadet en Hans Koster

Jos Gadet is stadsgeograaf en publicist over stedelijke ontwikkelingen. Hij is hoofdplanoloog bij het cluster Ruimte en Economie van de gemeente Amsterdam.

Hans Koster is universitair hoofddocent aan de afdeling Ruimtelijke Economie, Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op de economische analyse van steden, regio’s en de omgeving.