RSAN Voorjaarsdag 2019

Brede welvaart en regionale ongelijkheid; wat te doen?

Keynote speaker: Andrés Rodríguez-Pose
Auteur van “The revenge of the places that don’t matter (and what to do about it)” (CJRES 2018)
Andrés Rodríguez-Pose is hoogleraar Economische Geografie aan de London School of Economics and Political Science. Hij publiceert en spreekt veelvuldig over regionale groei en ongelijkheid, regionale innovatie, fiscale en politieke decen¬tralisatie, en de rol van instituties en de overheid. Hij wordt zeer vaak geciteerd in wetenschappelijke tijdschriften en treedt bovendien veelvuldig op voor beleidsmakers, waaronder de Europese Commissie, de Wereldbank, en de OECD. Tenslotte is hij adviseur van nationale en decentrale overheden.

Met een co-referaat door Anet Weterings (PBL) een paneldiscussie met o.a. Martijn Hendriks (EUR) en Paula Prenzel (UU)
Deelname is gratis maar niet vrijblijvend. | Aanmelding via otto.raspe@pbl.nl is noodzakelijk.