Ruimtelijke Research Masters onder de loep (najaar 2005)

Op dinsdag 22 november 2005 werd in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht de RSA-najaarsbijeenkomst georganiseerd, getiteld:

Ruimtelijke Research Masters onder de loep
Binnenkort leveren onze Research Master opleidingen binnen de ruimtelijke wetenschappen (geografie, regionale economie) hun eerste studenten af. Jonge, gedreven wetenschappers op het gebied van regionale ontwikkelingen in economie, bevolking, wonen, vervoer en ruimtelijke planning, die hebben laten zien dat zij een neus hebben voor diepgaand onderzoek. Zij hebben immers een keuze gemaakt voor een onderzoeksgeoriënteerde studie en hebben het twee jaar durende mastertraject afgerond, met daarbinnen veel aandacht voor onderzoeks­methoden en –vaardigheden, uitmondend in een uitgebreide masterthesis.


Uiteraard zitten de kennisinstellingen in Nederland met smart te wachten op deze onderzoekers, die parate kennis van de nieuwste onderzoeksmethoden en recente wetenschappelijke inzichten op hun vakgebied paren aan academische diepgang.

Maar zijn aanbod en vraag op deze markt van jonge academische onderzoekers wel zo goed op elkaar afgestemd? In hoeverre is de markt transparant? Is het niveau van degenen die hun mastertitel halen wel hoog genoeg; zijn het mensen waar de arbeidsmarkt op wacht? Willen kennisinstellingen mensen met veel inhoudelijke kennis, of juist met specifieke methodisch-technische kwaliteiten? Gaat het vooral om breed inzetbare wetenschappelijk onderzoekers of om mensen met organisatietalent en managementpotentieel, of wellicht meer om beleidsgeoriënteerde denkers? Is het voor kennisinstellingen interessant is om bij strategische onderzoeksvragen ook meer strategische allianties aan te gaan met de Research Masters, bijvoorbeeld via het uitwisselen van stageplaatsen, onderzoeksopdrachten of gegevensmateriaal?

Doel

Middels deze RSA-najaarsbijeenkomst werden de mogelijkheden onderzocht om de Research Masters in ruimtelijk onderzoek af te stemmen op het beroepsveld dat deze mensen afneemt: kennisinstellingen en bureaus op het gebied van ruimtelijk onderzoek en advies. Het doel van de middag was om:
Inzicht te bieden in de verscheidenheid aan Research Master programma’s in de ruimtelijke of geowetenschappen in Nederland;
Te kijken in hoeverre dit aanbod aansluit bij de behoeften vanuit het beroepsveld aan gekwalificeerde onderzoekers, waarbij uitdrukkelijk de wetenschappelijke kwaliteit niet uit het oog verloren wordt;
Waar mogelijk de interactie tussen Research Masters en het beroepsveld verbeteren.

Programma RSA-najaarsbijeenkomst 2005

Inleiding door de dagvoorzitter Prof. dr. P. (Pieter) Hooimeijer (FGW, Universiteit Utrecht)


Human Geography and Planning. Ronald van Kempen, Universiteit Utrecht
download presentatie Ronald van Kempen (3.31 MB)


Metropolitan Studies. Eva van Kempen, Universiteit van Amsterdam
download presentatie Eva van Kempen (140.55 KB)


Human Geography, Planning & Int. Development Studies. Johan Woltjer, Universiteit van Amsterdam


Regional Studies. Jouke van Dijk, Rijksuniversiteit Groningen
download presentatie Jouke van Dijk (588.95 KB)


Valorisatie van wetenschappelijke kennis. Bert van der Knaap, Erasmus Universiteit


Paneldiscussie met het beroepsveld


Voor informatie: Veronique Schutjens (v.schutjens@geo.uu.nl).