The Urban Futures Lecture (’12)

The Urban Futures Lecture, 25th October 2012, VU University Amsterdam
What can urban economic policy do?
Lessons from the evaluation of past
policy interventions
De eenentwintigste eeuw wordt steeds meer beschouwd als de ‘urban century’. Met een al maar stijgende wereldbevolking -samengaand met een structurele veroudering in veel landen- worden steden steeds belangrijker: de urbanisatie wordt een dominante megatrend, met steeds meer steden en steeds grotere steden (al dan niet in de vorm van polycentrische metropolitane gebieden). Uiteraard zullen sommige steden ook in verval raken, maar tot 2050 is de netto trend naar meer en grotere steden onafwendbaar. Dat heeft geleid tot het concept van de ‘New Urban World’ (zie hierover o.m. het recente special issue van European Planning Studies). Initiatiefnemer Peter Nijkamp (VU) heeft een speciaal fonds gecreëerd waarmee de RSA Nederland eenmaal per jaar een groot evenement kan organiseren om dit concept voor het voetlicht te krijgen. Dat betekent onder meer een seminar te geven door een spreker van wereldfaam (te kiezen door de leden van de RSA Nederland) alsmede presentaties door veelbelovende junior onderzoekers. Nederland heeft veel talent in huis en het is van belang hierin een ambitieuze profilering te kiezen.

Een van de doelstellingen van de Urban Futures Lecture is om Nederlandse onderzoekers in contact te brengen met prominente buitenlandse wetenschappers op het gebied van Regional Science en ‘The New Urban World’. In dat kader is, voorafgaand aan de Lecture, een seminar gehouden waarin een beperkt aantal jonge Nederlandse onderzoekers recent werk presenteerden.

Henry Overman heeft de eerste ‘Urban Futures Lecture’ verzorgd. Deze eerste Lecture had betrekking op de evaluatie van ruimtelijk beleid met econom(etri)sche technieken.

Download de lezing van Henry Overman
Presentaties van andere onderzoekers:
Download de presentatie van Dario Diodato en Anet Weterings

Download de presentatie van Heike Delfmann,

Download de presentatie van Mark van Duijn

rsan_oktober2012.png