Vitality of Cities in Declining Regions (najaar 2010)

RSA Najaarsmiddag: Vitality of Cities in Declining Regions
In samenwerking met NICIS

Donderdag 11 november, Kasteel
Oudaen, Utrecht

Organisatie: Leo van Wissen
(RSAN) en Cees-Jan Pen (NICIS)

Op donderdagmiddag 11 november wordt de RSAN najaarsmiddag 2010
georganiseerd in samenwerking met NICIS. Deze bijeenkomst heeft als thema: Vitality
of Cities in Declining Regions. Steeds meer regio’s in Europa en daarbuiten
kennen een stagnerende economische groei, die in veel gevallen ook samengaat
met demografische krimp. Op dit congres wordt de positie van de centrale steden
in deze regio’s belicht. Wat is de rol van de centrale steden in deze regio’s?
Kennen zij hetzelfde lot als de regio als geheel, of zijn er verschillen tussen
centrale stad en ommeland? Kunnen zij fungeren als trekkers, of verliezen zij
ook aan de economische kernzones van het land? Welke demografische en economisch-geografische
processen spelen hierbij een rol, en wat is daarbij het belang van vastgoed? Hoe
kan ruimtelijke planning hier zo goed mogelijk op inspelen? Deze en andere
vragen komen aan bod in de verschillende lezingen op de middag.

De najaarsdag vindt plaats in het kader van een tweedaagse bijeenkomst
van NICIS (donderdag 11 en vrijdag 12 november) die in het kader staat van de
Nicis International Scientific Review Committee (ISRC). Het centrale thema van
deze dagen is Kennis voor Krachtige Steden, Leden van RSA Nederland die
van plan zijn deel te nemen aan de RSA najaarsdag worden tevens uitgenodigd
deel te nemen aan de twee seminars op donderdag en vrijdag rond dit thema.

De najaarsmiddag bestaat uit vier lezingen van zowel Nederlandse als
buitenlandse gerenommeerde onderzoekers, waaronder prof. Harrie Garretsen en
prof. Paul Cheshire (LSE), Aanhsluitend volgt een debat onder leiding van prof.
Alan Murie (tevens lid van het ISRC). De bijdragen bestrijken zowel de
economische, geografische, vastgoed- en planningsaspecten van het probleem.
De bijeenkomst heeft een internationaal karakter omdat zij valt binnen het
tweedaagse bezoek van het Nicis International Scientific Review Committee
(ISRC). Dat biedt een mooie gelegenheid om te profiteren van de deskundigheid
van deze buitenlandse experts op het gebied van stedelijke groei en
ontwikkeling.

De leden van het International Scientific Review Committee zijn: Anders Björklund (Stockholm
University, Paul Cheshire (London School of Economics), John Forrester (Cornell
University), Yuri Kazepov (University Urbino), John Mollenkopf (CUNY Graduate
Center New York) en Alan Murie (University Birmingham).

Alle ISRC-leden nemen actief deel aan
de discussie. De najaarsdag biedt daarom een unieke gelegenheid voor ieder die
geïnteresseerd is in stedelijk vraagstukken om zich op de hoogte te stellen van
de inzichten van nationale en internationale experts. In verband daarmee is de
voertaal Engels.