VU-Symposium ter nagedachtenis aan Piet Rietveld

Beste RSA leden,

Op woensdagmiddag 14 mei 2014 organiseert de Afdeling Ruimtelijke Economie een symposium ter nagedachtenis aan onze collega Piet Rietveld. Piet Rietveld is na een kort ziekbed op 1 november 2013 overleden.

Tijdens het symposium zullen we terugblikken op de grote betekenis van Piet RietveldĀ  voor de afdeling Ruimtelijke Economie en het internationale netwerk van onderzoekers waar Piet actief in was. Ook zullen we stilstaan bij zijn wetenschappelijke werk op het terrein van de regionale en transporteconomie en op het terrein van waardering en evaluatie. En tot slot zal aandacht worden geschonken aan de maatschappelijke betekenis van zijn werk. Naast sprekers uit de afdeling zullen Oedzge Atzema (Universiteit Utrecht), Wim Derksen (Erasmus Universiteit en voormalig directeur Ruimtelijk Planbureau), Carl Koopmans (Stichting Economisch Onderzoek en Vrije Universiteit) en Bert van Wee (Technische Universiteit Delft) bijdragen leveren.

U bent van harte welkom vanaf 12.30 uur in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit in de ruimte naast de aula waar we met een inlooplunch zullen starten. Het inhoudelijke programma zal plaatsvinden van 13.00-16.30 uur in het Auditorium van de Vrije Universiteit. De middag zal afgesloten worden met een borrel.

We hopen u te kunnen begroeten op 14 mei. Graag willen we u verzoeken Frank Bruinsma per email op de hoogte te stellen van uw aanwezigheid tijdens het symposium (f.r.bruinsma@vu.nl) .
Met excuses voor mogelijke dubbele ontvangst van deze uitnodiging,
Met hartelijke groet,

Frank Bruinsma, Henri de Groot, Peter Nijkamp en Erik Verhoef