De cultuur van de lokale economie, de economie van de lokale cultuur

Huib Ernste, Frans Boekema (ISBN: 9023241819)  … » 

3rd Israeli – Dutch Regional Science Workshop

New methods in Regional Science 1-4 November 2008, Hebrew University, Jerusalem. Call for papers The theme of this third joint workshop is: New  … » 

Agri-Business Clusters en Regionale Ontwikkeling (najaar 2007)

RSA najaarsmiddag 15 november 2007, Utrecht Agri-Business Clusters en Regionale Ontwikkeling Clusters en netwerken zijn de laatste jaren  … » 

De Economische betekenis van Regionale Luchthavens (voorjaar 2007)

De Economische betekenis van Regionale Luchthavens Georganiseerd in samenwerking met het Ruimtelijk Planbureau RPB Datum: Donderdag 19 april  … » 

Kwartaalschrift Economie: themanummer Ruimtelijke Economie in en van de Lage Landen

Ruimtelijke Economie in en over de Lage Landen themanummer kwartaalschrift economie, 4/2006 Nederland en Vlaanderen zijn nogal lage landen, maar  … » 

Het Belang van Stationslocaties voor de Stad (najaar 2006)

Het Belang van Stationslocaties voor de Stad Economische effecten van infrastructuur staan sterk in de belangstelling. Stationslocaties zijn bij  … » 

Winkelplanning Nederland (juni 2006)

Winkelplanning Nederland De toekomst van het Nederlandse winkellocatiebeleid Georganiseerd in samenwerking met ING Real Estate Development, Locatus  … » 

Links

European Regional Science Association: www.ersa.org International Regional Science  … » 

Ruimtelijke Research Masters onder de loep (najaar 2005)

Op dinsdag 22 november 2005 werd in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht de RSA-najaarsbijeenkomst georganiseerd, getiteld: Ruimtelijke  … » 

Bestuur RSA-Nederland

Voorzitter:Dr. Otto Raspe,Rabobankotto.raspe@rabobank.nl Secretaris:Dr. Martijn Burger,Erasmus Universiteit  … »