Economische waardering van omgevingskwaliteit (najaar 2008)

RSA Najaarsmiddag 2008 Economische waardering van omgevingskwaliteit 26 november, 13.30-18.00 uur Download de presentaties die gehouden zijn  … » 

3rd Israeli – Dutch Regional Science Workshop (novenber 2008)

The Israeli-Netherlands Workshop in Regional Science was held from 4-6 November in 2008.  The workshop, under the theme of New Methods in Regional  … » 

Crisis! In een stagnerende woningmarkt

Voorjaarsdag 2013, 18 april 2013  … » 

3rd Israeli – Dutch Regional Science Workshop

New methods in Regional Science 1-4 November 2008, Hebrew University, Jerusalem. Call for papers The theme of this third joint workshop is: New  … » 

Agri-Business Clusters en Regionale Ontwikkeling (najaar 2007)

RSA najaarsmiddag 15 november 2007, Utrecht Agri-Business Clusters en Regionale Ontwikkeling Clusters en netwerken zijn de laatste jaren  … » 

De Economische betekenis van Regionale Luchthavens (voorjaar 2007)

De Economische betekenis van Regionale Luchthavens Georganiseerd in samenwerking met het Ruimtelijk Planbureau RPB Datum: Donderdag 19 april  … » 

Het Belang van Stationslocaties voor de Stad (najaar 2006)

Het Belang van Stationslocaties voor de Stad Economische effecten van infrastructuur staan sterk in de belangstelling. Stationslocaties zijn bij  … » 

Winkelplanning Nederland (juni 2006)

Winkelplanning Nederland De toekomst van het Nederlandse winkellocatiebeleid Georganiseerd in samenwerking met ING Real Estate Development, Locatus  … » 

Ruimtelijke Research Masters onder de loep (najaar 2005)

Op dinsdag 22 november 2005 werd in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht de RSA-najaarsbijeenkomst georganiseerd, getiteld: Ruimtelijke  … »